Partnerji

Projektno partnerstvo tvorijo partnerji, ki delujejo na treh ravneh:

  • Raziskave (Malta University)
  • Raven politik (ACS, L&W, ICPA; EAEA)
  • Praksa (CIK, Baia Mare).

 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje): CIK Trebnje je javna organizacija, ki deluje pod okriljem štirih občin z namenom promocije in razvoja izobraževanja odraslih. Organizacija ima tri enote: galerija likovnih samorastnikov, center za izobraževanje odraslih in lokalna akcijska skupina (LAS) STIK.


 

Andragoški center Slovenije (ACS): ACS je osrednja nacionalna institucija za raziskave in razvoj, kakovost in izobraževanje, usmerjanje in potrjevanje ter promocijske in informativne dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Ustanovljen je bil z odlokom dne 27. septembra 1991. Tako je konec leta 2014 ACS dopolnil 23 let uspešnega pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri vzpostavljanju kulture vseživljenjskega učenja.


 

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA): Evropsko združenje za izobraževanje odraslih je glas neformalnega izobraževanja odraslih v Evropi. EAEA je nadnacionalno, neprofitno združenje s 141 člani v 45 državah. EAEA spodbuja vidike socialne vključenosti strategije EU 2020; spodbuja učenje odraslih ter razširitev dostopa in udeležbo v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih za vse, zlasti za slabše zastopane skupine.


 

Stitching Foundation ICPA Office in Europe (ICPA): ICPA je nevladna organizacija v posebnem posvetovalnem odnosu z Ekonomsko-socialnim svetom Združenih narodov (ECOSOC) za izvrševanje kazni in zapornike. ICPA, ustanovljena leta 1998, predstavlja članstvo v več kot 80 državah po vsem svetu, namenjeno izboljšanju globalnega razumevanja in strokovnosti v sektorju.


 

National Learning and Work Institute (L&W): Inštitut za izobraževanje in delo je neodvisna razvojna in raziskovalna organizacija, ki se ukvarja z vseživljenjskim učenjem, polno zaposlenostjo in vključenostjo. Združuje več kot 90-letno zgodovino in dediščino iz “Nacionalnega inštituta za nadaljevalno izobraževanje odraslih” in “Centra za ekonomsko in socialno vključenost”.


 

Malta University (University of Malta): Univerza na Malti je najvišja pedagoška ustanova države, financirana s strani države. Univerza je bila vključena kot koordinatorica in partnerica v številnih projektih, financiranih z zunanjimi projekti in financiranimi s strani EU, vključno z Obzorjem 2020, Okvirnim programom, Programom vseživljenjskega učenja, Erasmus +, Tempusom in drugimi mednarodnimi in regionalnimi programi in pobudami.


 

Penitenciarul Baia Mare: Zavod Baia Mare je javna ustanova na področju obrambe, javnega reda in nacionalne varnosti. Je podrejena enota Nacionalne uprave zaporov. Njihovo področje delovanja je tudi izobraževanje odraslih med zaporniki.

 

Pridruženi partnerji: 

European Prison Education Association (EPEA): člani organizacije so izobraževalci zapornikov, upravitelji, guvernerji, raziskovalci in drugih strokovnjaki, katerih interesi so spodbujanje in razvijanje izobraževanja in sorodnih dejavnosti v zaporih po vsej Evropi v skladu s priporočili Sveta Evrope.


Department of Penitentiary Institutions of the Republic of Moldova: zveza institucij, ki zagotavljajo uporabo kazni za odvzem prostosti, ukrep preventivne aretacije, sankcijo zaporne kazni ter ukrepe za varnost zapornikov, kazenski sistem, ki ima primarno nalogo zagotavljanje pravnega reda in varnosti v ustanovah za pridržanje in družbo.


Creative Corrections Europe (CCE): njihov cilj združiti mednarodno strokovno znanje in dobre prakse na področju kreativnih zaporov. Poslanstvo podjetja je zagotoviti visokokakovostne storitve: specializirane izobraževalne programe, projektno in poslovno svetovanje.

SloveniaEnglishRomania