Activitatea noastra

Objective

Proiectul SkillHUBS urmărește:

  • Creșterea capacității specialiștilor/mentorilor din penitenciare pentru evaluare, recunoaștere, validare și dezvoltare de deprinderi de bază utilizând instrumente și metode inovatoare.
  • Dezvoltarea și /sau îmbunătățirea abilităților deținuților atât a celor de bază și a celor transversal e  necesare pentru ocupațiile contemporane și viitoare prin dezvoltarea unui model innovator transnațional “skillHUBS”. Ne vom concentra pe dezvoltarea a:
  1. ABILITĂȚILE DE BAZĂ: literare, matematice si TIC
  2. ABILITĂȚI TRANSVERSALE: rezolvarea de problem, gandire critică/analitică li creativitate.
  • Furnizarea de recomandări pentru introducerea modelului în alte sistemele naționale de educație penitenciară cu scopul de a pregăti deținuții în abilitățile de bază și cele transversale și, astfel, să le îmbunătățească integrarea în sistemul de învățământ, pe piața forței de muncă și în societate dupa finalizarea pedepsei.

Rezultate

Consorțiul va:

  • Dezvolta metodologii inovatoare (metodologia de evaluare a competențelor, recunoaștere și validarea adaptată la populația penitenciară, metodologia de pregătire a scenariilor personalizate din viața reală, orientate spre rezolvarea de probleme, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților deținuților;  instrumental și metodologia de utilizare a unui plan individualizat de învățare pentru deținuți care va include obiective educaționale, conținuturi de învățare, evidența competențelor dobândite, opiniile mentorului asupra progresului acestora);
  • Testa modelul în 3 țări selectate – Slovacia, Malta și România – cu evaluarea impactul. Modelul SkillHUBS va fi finalizat avand la baza implementarea pilotarii și a rezultatelor evaluării.
  • Elaborara recomandări pentru introducerea modelului în sistemele naționale de educație penitenciară din alte țări ale UE.

SloveniaEnglishRomania