Parteneri

Parteneriatul proiectului este format din parteneri care funcționează pe toate cele trei niveluri:

  • cercetare (Universitatea din Malta)
  • nivel politici publice (SIAE, L & W, ICPA, EAEA)
  • nivel practic (CIK, Baia Mare).

 

Centre for Education and Culture Trebnje (CIK Trebnje): CIK Trebnje este o organizație publică, înființată de municipalitatea Trebnje pentru a asigura promovarea și dezvoltarea educație pentru adulți. Organizația are trei unități: Galeria artiștilor naivi, Centrul de educație pentru adulți și Grupul de acțiune locală (GAL) STIK.


 

Slovenian Institute for Adult Education (SIAE): SIAE este principala instituție națională de cercetare și dezvoltare, calitate și educație, îndrumare și validare, precum și în ceea ce privește furnizarea de activități promoționale și informative în domeniul educației adulților. A fost înființată printr-un decret legislativ la 27 septembrie 1991. Astfel, la sfârșitul anului 2014, SIAE a avut 23 de ani de promovare a dezvoltării educației adulților și a cooperării în stabilirea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții.


 

European Association for Education of Adults (EAEA): Asociația Europeană pentru Educația Adulților este vocea educației non-formale și informale a adulților în Europa. EAEA este o asociație transnațională, non-profit, cu 141 de membri în 45 de țări. EAEA promovează aspectele legate de incluziunea socială din Strategia UE 2020; promovează învățarea în rândul adulților și lărgirea accesului și participării la educația formală și non-formală a adulților, în special pentru grupurile subreprezentate.


 

Filiala Fundației ICPA în Europa (ICPA): The International Corrections and Prisons Association (ICPA) este o organizație non-guvernamentală cu statut consultativ special în cadrul Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) pentru specialist diîn penitenciare și alte sisteme corecționale. Fondată în 1998, ICPA are membrii din peste 80 de țări din întreaga lume, se dedică îmbunătățirii înțelegerii  acestui sector dar si a creșterii profesionalismului.


 

National Learning and Work Institute (L&W): Learning and Work Institute este o organizație independentă de cercetare și de dezvoltare de politici publice dedicate învățării pe tot parcursul vieții, ocupării și incluziunii. Reunește peste 90 de ani de istorie și patrimoniu din cadrul “National Institute of Adult Continuing Education” și de la “Centre for Economic & Social Inclusion”.


 

University of Malta, Prison Education and Re-Entry Programme (University of Malta): The University of Malta este cea mai înaltă instituție de învățământ la nivel national, finanțata în principal de stat, este deschisă tuturor celor care au calificările necesare. Universitatea a fost implicată în calitate de coordonator și partener în numeroase proiecte cu finanțare externă și finanțare de UE, printre care programele Orizont 2020, Programul-cadru, Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Erasmus +, Tempus și diverse alte programe și inițiative internaționale și regionale.


 

Penitenciarul Baia Mare: Penitenciarul Baia Mare este o instituție publică de interes național în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu personalitate juridică. Este o unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor. Penitenciarul Baia Mare a fost înființat inițial în data de 01.10.1973. EPenitenciarul Baia Mare este o instituție a educației adulților dintr-o dublă perspectivă: are obligația de a oferi educație deținuților dar și obligația  de a oferi personalului formare continua.

 

Parteneri asociati: 

European Prison Education Association (EPEA): The European Prison Education Association este o organizație formată din educatori, administratori, guvernatori, cercetători și alți profesioniști ai căror interese consta în promovarea și dezvoltarea activităților de educație și a activităților conexe în penitenciarele din Europa, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei.


Department of Penitentiary Institutions of the Republic of Moldova: O structura instituțiilor care asigură aplicarea sancțiunilor cu privarea de libertate, măsura arestării preventive, sancțiunile arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță a deținuților , sistemul penitenciar, având sarcina principală de a asigura ordinea de drept și de securitate în instituțiile de detenție și în societate, o cale dificilă de reformă.


Creative Corrections Europe (CCE): Creative Corrections Europe, cu sediul in Bucuresti, Romania, are ca scop reunirea expertizei internationale si a bunelor practici profesionale din cadrul Creative Corrections USA atat in sectorul privat cat si in cel public. Misiunea companiei este de a oferi servicii de înaltă calitate: traininguri de specialitate, consultanță de proiect și de afaceri.

SloveniaEnglishRomania